Etusivu

Timo Markkula

"Arki on monelle liian kallista ja kallistumassa - tähän kehitykseen pitää saada muutos."
Yhteiskunta
"Puhdas ja turvallinen luonto on korkeaa elämänlaatua eikä politiikkaa. Ilmastonmuutoksen torjunnassa ei pidä hätäillä."
Elinympäristö
"Oppimisen lahjan täysimääräinen käyttö ja hyvä toimintaympäristö yrityksille takaavat Suomen menestymisen."
Kilpailukyky

479

”Timo, olet valinnut vapauden vaikuttaa asioihin vaalien välissäkin – nyt jaat sen kanssamme, kiitos tästä mahdollisuudesta”

– Valitsijayhdistyksen jäsen Espoosta

Yhteiskunta

Hyvinvointi, työllisyys, koulutus

 • Yhteiskunta koostuu sekä sen jäsenistä että ympäristöstä
 • Koulutus -> Työllisyys -> Kasvu = hyvinvointi
 • Työssäkäymisen hintaa on laskettava
 • Sote ja ikäihmisten palvelut

Yhteiskunta koostuu sen ihmisistä ja ympärillä toimivasta maailmasta. Yhteiskuntamme rakenne vaatii suhteellisesti paljon liikkumista ja lämmittämistä ja sitä kautta se on energiasyöppö verrattuna esimerkiksi Keski-Euroopan tilanteeseen. 

Klikkaa muokkauspainiketta muuttaaksesi tekstiä. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Oppiminen on lahja, jota ei saa jättää käyttämättä. Osaamisen taso vaikuttaa hyvin monella tavalla koko maamme tilaan niin yksilön kokemasta tarpeellisuudesta yhteiskunnassa aina töiden toteuttamiseen hyvällä lopputuloksella organisaatiossa tai yrityksessä. Peruskoulun jälkeinen opiskelu- tai oppisopimuspaikka on velvoitettava siten, että nuoria ei päästetä valumaan toimettomuuteen tai pois ohjauksesta. Nuoria tulisi mentoroida yrittäjyyteen yhtenä vaihtoehtona osallistua yhteiskuntamme hyvinvoinnin lisäämisessä – ja tämä tulee lisäämään mielekkäiden työmahdollisuuksien määrää.

SoTe on edelleen esillä voimakkaasti. Asiaa on työstetty paljon ja kalliiksi on käynyt. Yleensä uudelleenjärjestely tarkoittaa sitä, että asioista tehdään suoraviivaisempaa ja hallintoa kevennetään ja tekeviä käsipareja lisätään. Nyt ei olla näkemässä sitä vaan puhtaasti taloudellisin vaikuttimin muodostettavaa kokonaisuutta. Tämän vuoksi suunnittelu pitää päivittää ja ottaa uusi kierros hyvien malliratkaisujen pohjalta. Suunnittelu tulee avata julkiseksi. Ikäihmisten palvelu- ja tukiasumisen reunaehtoihin tulee tehdä välittömästi muutos, jossa palvelua tuottavien organisaatioiden kokoa rajoitetaan siten, että koko mahdollistaa sekä kokoluokasta muodostuvat säästöt, mutta myös valvonnan, sekä väärinkäytöstapauksissa liiketoiminnan haltuunoton ilman epäjatkuvuutta palvelutuotannossa.

Elinympäristö

Energiapolitiikka, liikkuminen ja luonto

 • Puhdas luonto on elämänlaatua
 • Uusiutuvan energian investoinneilta esteet pois ilman tukipolitiikka
 • Liikkumisen, etenkin työmatkoilla, hintaa on laskettava
 • Ilmastotalkoilla ei ole yletön kiire – asia vaatii edelleen todentamista
 • Energiakäytön käyttäytymismalleja on muokattava
 • Suomi EU:ssa omat erityispiirteet huomioon ottaen

Puhdas ja turvallinen luonto on korkeaa elämänlaatua eikä politiikkaa. Elinympäristö käsittää kuitenkin muunkin, joka on koettavissa päivittäin. Energian hinta on suoraan verrannollinen yhteiskunnan ja yksilön toimintaan, sillä se on kuin peruselintarvike. Liikkumisen hintaa on laskettava välittömästi ja uhka hinnannoususta on poistettava, koska se vaikuttaa olennaisesti investointihalukkuuteen, omaisuusarvoihin ja elämisen laatuun. Ei voida väittää, että hintajousto alaspäin aiheuttaisi runsaasti turhaa kuluttamista vaan se luo lisää verovaroja ja hyvinvointia.

Klikkaa muokkauspainiketta muuttaaksesi tekstiä. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Energiamuutoksen ylimenokaudelle on luotava malli, joka ei laske elintasoa eikä mallilla vaikeuta ihmisten arkea. Paljon puhutaan ilmastonmuutoksesta. Voidaankin todeta, että ilmasto muuttuu ja pitkäaikaisten mittausten mukaan muutos on syklistä suuntaan ja toiseen varsinkin lämpötilaa mittasuureena käytettäessä. Luonto voi hyvin ja tällä hetkellä ei ole suoraa todistusta siitä, että esimerkiksi elämää ylläpitävä ja turvallinen hiilidioksidi olisi muuttamassa ilmastosysteemiä peruuttamattomasti edes epäsuorasti siten, että negatiivisesti vaikuttavaa prosessia ei olisi enää mahdollista pysäyttää. 

Tämä tarkoittaa sitä, että ”ilmastotalkoilla” eli kaikille erittäin kalliilla ilmastopolitiikan toteuttamisella ei ole käytännön kiirettä, vaan voimme jatkaa havainnointia, tutkimista ja tietämyksen lisäämistä ennen kuin päätämme yhdessä etenemisestä. Lisätieto ja varmuus eri ilmastokomponenttien yhteisvaikutuksista antaa kaikille mielekkyyttä toimiin ja asiasta saadaan enemmän yhdistävä kuin kansaa jakava asia.

Ilmasto- tai tässä tapauksessa energiapolitiikka on niin merkittävässä asemassa globaalisti katsottuna, että EU:n tulisi toimia siinä siten, että riippuvuus hiilipohjaisesta toiminnasta kevenee. Samalla tulee vähennettyä raskasmetallipäästöjä ja saattaapa ihmiset huomata, että samalla supistuvat hiilidioksidipäästötkin, kun se koetaan merkitykselliseksi. Suomen toiminta tässä ei saa vaarantaa missään vaiheessa taloudellista kehitystä eli yltiöpäinen mallioppilaan rooli ei saa olla tavoitteena elintason kärsiessä.

Maailma sähköistyy kovaa vauhtia. Sähkön tuotanto on avainasemassa myös kiistellyn hiilidioksidin tuotannossa. Samalla tulee pohtia huoltovarmuutta eli säätövoimaa. Tekniikka kehittyy tässäkin asiassa huimasti ja perusvoiman tuotantoa on lisättävä luontoa vähän kuormittavalla ydinvoimalla ja näyttää myös siltä, että biokaasuvoimasta tulee erittäin hyvä lisä säätöenergian osalle. Tuuli- ja aurinkovoimaa kannattaa lisätä siellä, missä se ei häiritse muita tai olosuhteet ovat otolliset. 

Tämä tarkoittaa myös elintottumusten pohdintaa ja myöhemmin tulen esittämään uusiutuvan sähköenergian haja- ja pientuotannon yhdistämistä ihmisten energian arkikäytön kanssa tavalla, jolla päästään lähemmäs hyvää tavoitetta uusiutuvien energianlähteiden käytössä. Minulla on myös valmistumassa oma aurinkovoimala keväällä 2019.

Kilpailukyky

Yritysten hyvinvointi ja yrittäjyys

 • Edullinen energia – pohja hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle
 • Yrityksille työllistämismahdollisuuksia ja osaavaa työvoimaa
 • Yksinyrittäjille rinnastus työntekijään haluttaessa
 • Investointeja liikenteeseen ja logistiikkaan
 • Yhteiskunnan kulurakenteen madaltaminen

Suomen kilpailukyvyn avaimet ovat osaaminen, edullinen energia, toimiva infrastruktuuri ja logistiikka, matala kulurakenne sekä ennustettavan rauhallinen yhteiskunta.

Klikkaa muokkauspainiketta muuttaaksesi tekstiä. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Yksinyrittäminen on kasvanut viimevuosina taannoisten irtisanomisaaltojen mainingissa. Hyvin moni kokee yrittäjän sosiaaliturvan puutteelliseksi. Yhtenä vaihtoehtona olisi rinnastaa yksinyrittäjä sosiaaliturva- ja eläkeasioissa työntekijään niin hänen halutessaan aina siihen asti, kun toimii yrityksessään yksin eikä palkkaa esimerkiksi ensimmäistä työntekijäänsä tai käytä vuokratyövoimaa merkittävissä määrin.

Toimivan infrastruktuurin ja logistiikan vaatimuksiin vastataan varsinkin suunnitteilla olevien junaratojen rakentamisen vauhdittamisella ja työpaikkatonttien edullinen saatavuus liikenteen solmukohdissa ja pääliikenneväylien varrella.

Matalampi kulurakenne on välttämätön tavoite, sillä nykyisellään yhteiskunta ei pysty tuottamaan riittävästi varoja jatkuvasti paisuvien palvelutarpeiden täyttämiseksi.

Timo Markkula

Nyt on oikea hetki valita eduskuntaan ihmisiä, jotka ovat vapaita kyseenalaistamaan ja kysymään neuvoja – asiantuntijoilta.

Olen aina ollut utelias ja rohkea – jos jokin asia on väärin, niin se pitää yksinkertaisesti korjata.

Jos on väärässä, niin rohkeutta on oltava ottaa uusi linja uuden tiedon valossa.

Lähde kanssani kohtaamaan yhteiskuntamme haasteet, joista kaikki ovat voitettavissa yhteistyöllä ja osaamisella.

Timo Markkula
Isä, yrittäjä ja diplomi-insinööri

Timo Markkula ja mustaturkkiknen koira ulkona auringossa

Ota yhteyttä viestillä

 • Lue halutessasi yksityisyydensuoja- ja rekisterilausuntomme (GDPR) tästä linkistä.

Timo Markkula

479